نحوه انجام تست پاپ اسمیر

چطور برای اطمینان از سلامتی، تست پاپ اسمیر انجام دهیم؟

تست پاپ اسمیر یا آزمایش پاپ اسمیر جزء تست‌های بسیار مفید و کارآمد غربال‌گری است، که بهترین روش برای تشخیص سرطان دهانه رحم می‌باشد.