چه مواردی شامل نفقه می‌شوند

نفقه چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

نفقه به هزینه‌هایی که از زمان عقد دائم بر عهده زوج می‌باشد، گفته می‌شو و شامل مواردی چون غذا، مسکن، لوازم منزل، هزینه سفر، خدمتکار و هزینه‌های درمان می‌شود.