راهبردهای ناکارآمد زندگی زوجین

چطور راهبردهای ناکارآمد زندگی زوجین را جهنم می‌کند؟

راهبردهای ناکارآمد روش‌هایی هستند که فرد از زمان کودکی خود فراگرفته است و برای رسیدن به خواسته‌های نامعقول خود در مقابل همسر خود به کار می‌برد.

کنترل خشم در مقابل همسر

چطور در بحث با همسر، خشم خود را کنترل کنیم؟

خشم شامل دو مولفه‌ی اصلی است. اول تجربه کردن مقداری استرس و ناراحتی و دوم افکار برانگیزنده‌ای که به عنوان ماشه چکان پاسخ خصمانه‌ عمل می‌کنند.

روش‌های صحیح مذاکره با همسر

چطور برای مذاکره با همسر آماده شویم؟

مذاکره کردن با همسر اصولی دارد که اگر بر اساس این اصول شروع به گفتگو و بحث کنید، هرگز مذاکرات به دعوا و ناراحتی منجر نخواهد شد و به نتایج بسیار مفید و مشترکی در زندگی زناشویی خواهید رسید.