آشنایی با انواع طلاق

آشنایی با انواع طلاق و مراحل آن

طلاق کلمه‌ا‌ی عربی است به معنای جدایی و بر هم زدن پیمان ازدواج توسط مرد یا زن می‌باشد و از انوع طلاق می‌توان به طلاق بائن و رجعی اشاره نمود.

مراحل دادخواست طلاق

چطور یک عشق آتشین به طلاق می‌رسد؟

طلاق پایان زندگی زناشویی و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است و چهار مرحله‌ پیشرونده از تعارض زناشویی برای تصمیم به طلاق وجود دارد.