آشنایی با دفاتر اسناد رسمی

همه چیز در مورد دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی دفاتری هستند که به صورت خصوصی و زیر نظر قوه قضاییه مشغول به فعالیت در زمینه حرفه‌ای عقود، قراردادها و ثبت رسمی اسناد می‌باشند.