زندگی با بیماری ایدز

چطور با بیماری ایدز زندگی کنیم؟

جالب است که مردم عادی با شنیدن کلمه ایدز دست و پای خود را گم می‌کنند اما حقیقت این است که افراد مبتلا به بیماری ایدز به دلیل ضعیف بودن سیستم ایمنی بدنشان باید از هرگونه شرایط بیماری‌زا خود را حفظ نمایند.

فاجعه ایدز در لردگان

چطور ایدز زندگی مبتلایان را مختل می‌کند؟

اگر مسئولین به موقع اقدام ننمایند، حادثه ایدز در لردگان به سرعت شیوع پیدا کرده و خطر جدی مردم روستای چنار محمودی را تهدید می‌کند.