وصیت نامه چیست

چطور وصیت نامه تنظیم کنیم؟

وصیت نامه سندی است که به موجب آن، فرد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت، تعیین تکلیف می کند. این سند قانونی و لازم الاجرا می‌باشد.