انواع بیمه سازمان تامین اجتماعی

با انواع بیمه سازمان تامین اجتماعی آشنا شوید

بیمه‌ به سازوکاری اشاره دارد که درآن سازمان بیمه‌گر متعهد می‌شود که ضررهای وارده به بیمه‌شونده در اثر وقوع برخی حوادث در بازه زمانی مشخصی را جبران کند.