طراخی و ساخت بازی کامپیوتری

چطور بازی کامپیوتری بسازیم؟

با داشتن مقدار کمی دانش در زمینه برنامه نویسی و با استفاده از ابزارهای طراحی بازی کامپیوتری به راحتی می‌توانید پا به عرصه طراحی بازی های کامپیوتری بگذارید.