چطور بازی های ذهنی انجام دهیم

چطور بازی های ذهنی انجام دهیم؟

با تمرین کردن یک سری متدهای خاص و پرورش برخی مهارت‌ها در خودتان می‌توانید افکار و احساسات دیگران را در بازی های ذهنی تحت کنترل درآورید.