آشنایی با انواع طلاق

آشنایی با انواع طلاق و مراحل آن

طلاق کلمه‌ا‌ی عربی است به معنای جدایی و بر هم زدن پیمان ازدواج توسط مرد یا زن می‌باشد و از انوع طلاق می‌توان به طلاق بائن و رجعی اشاره نمود.