اختلاف سطح آگاهی در انسان‌ها باعث جنس جدیدی از شکاف شده است که در دوران قبل از مدرنیسم خیلی معنادار نبود. ما انسان‌ها به اطلاعاتی احتیاج داشتیم که کسب آن‌ها در طول زندگی، بیشتر از هر چیزی به تجارب خود و اطرافیانمان وابسته بود، که آن‌ها هم در قلمرو محیط زیست ما محدود بودند. بعد از انقلاب تکنولوژی و بعد از آن، در عصر انقلاب دیجیتال، موقعیت‌هایی که در آن قرار می‌گیریم به مانند عصر جدید، بسیار گسترده‌تر است. و این نوع جدیدی از کسب اطلاعات را ممکن می‌کند. استفاده از جمع‌سپاری آموزش باعث می‌شود دنیا را از دید اطرافیانمان هم ببینیم و تضارب آرا، ظرفیت‌های فکری، قالب‌ها و محدودیت‌های آن را عوض می‌کند.

ایچطور، با استفاده از تجربیات بسیاری از انسان‌ها، بستری را در اختیار همگان قرار می‌دهد تا هم اطلاعات دیگران را کسب کنیم و هم تجربیاتمان را در اختیار دیگران بگذاریم. این فقط با استفاده از اینترنت ممکن شده است. هر فردی از هرجای ایران یا جهان که می‌تواند به فارسی بنویسد، می‌تواند جواب یک “چطور” یا یک “چگونه” را بدهد. همچنین از تجربیات دیگران استفاده کند. اینجاست که ماموریت گسترش آگاهی را برای ایچطور مفروض دانستیم. ایچطور یک خیریه است که به جای ماهی دادن به مخاطبانش، به آن‌ها ماهی‌گیری یاد می‌دهد. قسمتی از عواید ناشی از فعالیت ایچطور هم برای نشر آگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.