ترس از مدرسه

چطور ترس از مدرسه را در کودکان از بین ببریم

همه‌ی ما تقریبا اول مهر با شروع مدارس با این صحنه در مقابل مدرسه روبه‌رو شده‌ایم که کودکانی برای جدا نشدن از والدین و نرفتن به مدرسه به شدت گریه و زاری می‌کنند.

انجام تکالیف مدرسه

چطور مشکلات مربوط به انجام تکالیف مدرسه فرزندمان را رفع نماییم

چطور مشکلات مربوط به انجام تکالیف مدرسه فرزندمان را رفع نماییمhttps://echetor.com/wp-admin/post.php?post=3576&action=edit : یکی از شکایت‌های رایج والدین در طول سال تحصیلی از فرزندان خود تنبلی “چطور مشکلات مربوط به انجام تکالیف مدرسه فرزندمان را رفع نماییم”

حرف زدن کودک با خودش

چطور با کودکی که با خودش حرف می‌زند برخورد نماییم

چطور با کودکی که با خودش حرف می‌زند برخورد نماییم : کودکان اغلب در دنیای خیالی خودشان با خود و اسباب بازی‌هایشان و یا حتی “چطور با کودکی که با خودش حرف می‌زند برخورد نماییم”

چطور با مادرشوهر حسود برخورد مناسبی داشته باشیم

خود را به جای او قرار دهید، و از نگاه او به وضعیت بنگرید، ممکن است که شما هم صاحب فرزند پسر شوید و امکان دارد شما نیز این نگرانی‌ها را داشته باشید