مراحل دادخواست طلاق

چطور یک عشق آتشین به طلاق می‌رسد؟

طلاق پایان زندگی زناشویی و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است و چهار مرحله‌ پیشرونده از تعارض زناشویی برای تصمیم به طلاق وجود دارد.

اقامه دعوی

چطور در مراجع قانونی مراحل اقامه دعوی را پیگیری کنیم؟

لغت دعوی به معنای دادخواهی و شکایت است و زمانی که یکی از طرفین دعوی به مراجع رسیدگی کننده مراجعه می نماید، این فرآیند را اقامه دعوی می‌نامند.