بازیگر شدن

چطور می‌توانیم بازیگر شویم؟

همان‌طور که هیچ‌کس بدون درس خواندن در رشته‌ی حقوق، نمی‌تواند وکیل شود، کسی هم بدون گذراندن دوره‌های بازیگری و یا تحصیل در رشته بازیگری، بازیگر خوبی نمی‌شود.

ساز های موسیقی

چطور با انواع ساز های موسیقی آشنا شویم؟

به وسایل نواختن موسیقی، ساز گفته می‌شود. از قدیمی‌ترین سازهای موسیقی می‌توان سازهای کوبه‌ای را نام برد و بعد از آن‌ها سازهای .بادی قدمت بیشتری دارند.

تاریخچه قالی بافی

چطور با تاریخچه قالی بافی آشنا شویم؟

با توجه به نمونه‌های قالی در دوران صفویه باید گفت که اوج شکوفایی، نوآوری و نبوغ هنرمندان قالی بافی در ایران و در این دوران بوده است.

چگونگی راه اندازی گالری هنر

چطور یک گالری هنر را ه اندازی کنیم؟ بخش دوم

عوامل مختلفی نظیر ارتباط آنلاین، برگزاری نمایشگاه‌های منظم، پیگیری فروش و دریافت، آگهی‌های مجلات هنری و تعامل با مشتریان گالری هنر را موفق نگه می‌دارند.

راه انداختن گالری هنری

چطور یک گالری هنری را راه اندازی کنیم؟ بخش اول

راه اندازی یک گالری هنری برای دوست‌داران هنر، یک کار دشوار به حساب می‌آید. اکثر گالری‌های هنری علاوه بر داشتن مراجعین جدید، همزمان توسط فروش مداوم آثار هنری با‌ کیفیت، به کلکسیونر‌های وفادار و دوستانشان، حمایت می‌شوند.