چه مواردی شامل نفقه می‌شوند

نفقه چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

به طور کلی، نفقه به هزینه‌هایی که از زمان عقد دائم بر عهده زوج می‌باشد، گفته می‌شود.

مواردی که شامل نفقه می‌باشند

غذا

اساسی‌ترین بخش نقفه را شامل می‌شود و معیار در غذا مقداری است که برای سیر کردن او کافی باشد و در کیفیت و جنس باید برابر عرف صورت بگیرد. از این رو آنچه که برای مثال او متعارف است و با مزاج او سازگاری دارد و آنچه به آن عادت کرده به گونه‌ای که  با ترک آن ضرر می‌بیند باید برایش فراهم شود.

مسکن

مسکن مهم‌ترین رکن بوده و مرد وظیفه دارد منزل مناسب و در شان همسر که موجبات آرامش خاطر وی را فراهم سازد، تهیه کند.

لباس

در مقدار و جنس لباس باید عادت امثال او شهری که در آن ساکن است و همچنین به فصل‌هایی از سال که به لباس نیاز پبدا می‌کند ملاک قرار گیرد. اگر زن اهل تجمل و زیبا پوشی باشد و به لباس‌های زینتی و تجملی نیاز دارد، باید علاوه بر دیگر لباس‌ها، امثال او را برایش تهیه کند.

لوازم منزل

مجموعه وسایلی که برای تامین حداقل نیازهای معیشتی زن ضرورت دارد باید برایش تهیه شود.

خدمتکار

اگر زن عادت به خدمتکار داشته باشد مرد باید برایش خدمتکار بگیرد حتی اگر به بیش از یک نفر نیاز داشته باشد.

هزینه سفر

مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست ولی اگر شوهر مایل باشد باید مخارج سفر را بدهد.

هزینه های درمانی و بهداشتی

 نیز از موارد نفقه بوده که بر عهده شوهر می‌باشد.

مواردی که شامل عدم تعلق نفقه به زن می‌شود

در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می‌گیرد و در نتیجه نفقه از عهده‌ شوهر خارج می‌شود. منظور از تمکین عام: پذیرفتن ریاست و مدیریت مرد از سوی زن در روابط خانوادگی و تربیت فرزندان و تمکین خاص: اطاعت و پیروی زن در رفع نیازهای جنسی از همسر خود می‌باشد.

نفقه زن بعد از فوت شوهر

سابقا دریافت هزینه‌های زندگی پس از مرگ شوهر یا دریافت نفقه بعد از فوت شوهر امکان پذیر نبود، اما در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اصلاح شد که بر اساس این ماده دریافت نفقه زن بعد از فوت شوهر امکان پذیر شده است. طبق این ماده در ایام عده وفات (عده به معنای مدت زمانی است که پس از منحل شدن ازدواج، زن اجازه ندارد شوهر دیگری اختیار کند که معمولا مدت عده وفات ۴ ماه و ۱۰ روز می باشد)، مخارج زندگی زن از اموال و دارایی‌های شوهر و در صورتی که هیچگونه مالی نداشته باشد، از اموال نزدیکانی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد.

همچنین علاوه بر نفقه‌ای که زن می‌تواند در مدت عده وفات شوهرش دریافت کند، بر اساس قانون می‌تواند برای نفقه گذشته خودش هم اقدام نماید.

نحوه مطالبه نفقه

نحوه مطالبه نفقه بر اساس رویه دادگاه به این صورت است که باید دادخواستی تحت عنوان دادخواست مطالبه نفقه تنظیم کرد که مرجع رسیدگی آن دادگاه خانواده می‌باشد. زنی که نفقه دریافت نمی‌کند کافی است که شکایت کیفری ترک انفاق علیه شوهر داشته باشد و بار اثبات اینکه نفقه توسط شوهر پرداخت میشده است با زوج می‌باشد.

با قوانین مربوط به مهریه تا چه حد آشنایی دارید؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *